Lammas kaksi norj makaa

Eläimet on poikkeuksetta tainnutettava asianmukaisesti ennen verenlaskua ja teurastusta. Tainnuttamatta teurastetusta eläimestä peräisin olevaa lihaa ei saa myydä Suomessa.

SEYN TAVOITTEENA ON, että eläimiä tapettaessa eläimelle aiheutetaan mahdollisimman vähän stressiä, kipua ja / tai muuta kärsimystä.

EU:n lopetusasetus määrittelee suurimmaksi osaksi sallitut lopetus- ja teurastustavat tuotantoeläinten osalta. Kansallisessa lainsäädännössä voidaan lopetusten osalta määrätä mm. seura- ja harrastuseläinten sekä kalojen lopetuksesta.


SEY ehdottaa seuraavia lisäyksiä eläinsuojelulakiin:

Yleistä

 • VIRANOMAISTEN TULEE edistää sitä, että tieteen kehittyessä eläinten kannalta parhaiksi todetut keinot otetaan käyttöön.
 • ELÄIMIÄ LOPETTAVILLE henkilöille tulee säätää pätevyysvaatimukset.

Lammas kuljetus 2

Lainsäädännön keinoin tulee edistää sitä, että eläimet teurastetaan kasvatuspaikassa tai mahdollisimman lähellä kasvatuspaikkaa.

Teurastus

 • ELÄIMET ON POIKKEUKSETTA tainnutettava asianmukaisesti ennen verenlaskua ja teurastusta.
 • TAINNUTTAMATTA TEURASTETTUA lihaa ei saa myydä Suomessa.
 • MIKÄLI MYYNTI SALLITAAN, myynnissä oleva tainnuttamatta teurastetusta eläimestä peräisin oleva liha tulee merkitä kuluttajalle selkeällä tavalla.
 • LAINSÄÄDÄNNÖIN KEINOIN tulee edistää sitä, että eläimet teurastetaan kasvatuspaikassa tai mahdollisimman lähellä kasvatuspaikkaa.
 • LAINSÄÄDÄNNÖN KEINOIN tulee edistää sitä, että ihmisten käsittelyyn tottumattomat eläimet teurastetaan kiinniottopaikassa tai kiinniottopaikan läheisyydessä ja niitä käsitellään mahdollisimman vähän.

hauki

Kalat tulee lopettaa heti pyydystämisen jälkeen niin nopeasti ja kivuttomasti, kuin se on mahdollista. Kalan tainnutuksen yhteydessä on varmistuttava siitä, että kala on tajuton. Kalan verestäminen on aloitettava tämän jälkeen. Kalan tulee olla kuollut muun teurastusprosessin aikana.

Kalojen lopetus

 • KALAT TULEE LOPETTAA heti pyydystämisen jälkeen niin nopeasti ja kivuttomasti, kuin se on mahdollista.
 • KALOJEN LOPETTAMINEN tukehduttamalla tulee kieltää.
 • ELÄINSUOJELULAKIIN ON KIRJATTAVA myös kalojen osalta nopeimmat ja kivuttomimmat tainnutusmenetelmät. Kaloja koskeva lainsäädäntö on uudistettava ja siinä on otettava huomioon alan viimeisin tutkimustieto.
 • KALOJEN hiilidioksiditainnutuksesta on luovuttava.
 • KALAN TAINNUTUKSEN YHTEYDESSÄ on varmistuttava siitä, että kala on tajuton. Kalan verestäminen on aloitettava tämän jälkeen. Kalan tulee olla kuollut muun teurastusprosessin aikana.

Seura- ja harrastuseläimet

 • LOPETUSMENETELMÄ TULEE kaikkien seura- ja harrastuseläinten kohdalla valita siten, että lopetus ja siihen johtavat toimenpiteet aiheuttavat eläimelle mahdollisimman vähän stressiä, kipua ja /tai muuta kärsimystä.
 • PIENIKOKOISTEN SEURA– ja harrastuseläinten myyjien (eläinkaupat) on järjestettävä näiden eläinten asianmukainen eläinsuojeluviranomaisten hyväksymä ja valvoma kohtuuhintainen lopetuspalvelu.
 • PIENIKOKOISTEN SEURA– ja harrastuseläinten lopettaminen hiilidioksidikaasua käyttäen on kiellettävä.