Eri eläinten pidon osa-alueille tulee säätää ns. positiivilista lajeista, joita on luvallista käyttää kyseessä olevaan tarkoitukseen

Seura- ja harrastuseläinten positiivilista

SEYN MIELESTÄ LAIN tulee edistää eläinten pitoa olosuhteissa, jotka tukevat ja edistävät eläimen hyvinvointia ja joissa eläimellä on mahdollisuus toteuttaa lajityypillisiä, hyvinvointinsa kannalta oleellisia käyttäytymistarpeita.

Useat nykyisin lemmikkeinä pidettävät eläinlajit ovat sellaisia, että on SEYn näkemyksen mukaan kyseenalaista, voidaanko niiden hyvinvointia toteuttaa ihmisen hoidossa. Lajien käyttäytymistarpeista, sairauksista ja terveydenhoidosta ei ole riittävästi tutkittua tietoa, jonka perusteella niiden hyvinvointi voidaan ihmisen toimesta turvata. Eläimen sairastuessa asianmukaisen sairaudenhoidon mahdollisuudet ovat usein hyvin rajalliset. Lisäksi on vaarana, että lemmikeiksi otetaan yhä uusia, aikaisemmin tuntemattomia villieläinlajeja.

MONET LEMMIKKINÄ PIDETTÄVÄT eläimet on alun perin pyydystetty luonnosta. Lukuisat eläinyksilöt kuolevat pyydystämisen, kuljetuksen ja tukkuvarastoinnin aikana. SEYn näkemyksen mukaan luonnonvaraisia eläimiä ei tule pyydystää ja pitää lemmikkinä muutoin kuin tilapäisesti ja kun tarkoituksena on auttaa eläinyksilöä.

SEYn mielestä lemmikkieläinten osalta tulisi säätää lista lajeista, joita on luvallista pitää lemmikkeinä. Kaikki lemmikkeinä pidettävät tai potentiaalisesti pidettävät eläinlajit tulisi käydä läpi asiantuntijayhteistyössä ja tarkastella, voidaanko niiden hyvinvointia ihmisen hoidossa toteuttaa. Näistä lajeista tulisi muodostaa ns. positiivilista.


Listan kriteereinä tulee käyttää seuraavia asioita:
  • VOIDAANKO ELÄIMEN hyvinvointi toteuttaa riittävän korkeatasoisesti kyseessä olevassa käyttötarkoituksessa tai pitomuodossa
  • ONKO ELÄIMEN hyvinvoinnin edellytyksistä olemassa riittävästi tietoa
  • ONKO ELÄIMEN terveydenhoidosta olemassa riittävästi tietoa
  • ONKO ELÄIMELLE saatavilla riittävästi asiantuntevaa hoitoa
  • ONKO ELÄIN mahdollista lopettaa aiheuttamatta sille kärsimystä
  • ONKO ELÄIN vieraslajiuhka Suomen luonnolle
  • ONKO ELÄIN vaarallinen ihmisille tai muille eläimille esimerkiksi myrkyllisyyden, aggressiivisuuden tai lajille tyypillisten sairauksien kantamisen osalta.