SEYN TAVOITTEENA ON, että eläimiä laajamittaisesti pitävien henkilöiden pätevyydestä eläinten hoitoon varmistutaan.


SEY ehdottaa seuraavia lisäyksiä eläinsuojelulakiin:
  • KAIKILTA TUOTANTOELÄIMIÄ ammattimaisesti tai laajamittaisesti omistavilta sekä eläinten hyvinvoinnista huolehtivilta tulee vaatia vähintään ns. broileridirektiivissä määrättyä vastaava pätevyys kyseessä olevien eläinten pitoon ja hyvinvointiin.
  • KAIKILTA MUILTA ELÄIMIÄ ammattimaisesti tai laajamittaisesti omistavilta, kasvattavilta, kouluttavilta tai muuten niiden hyvinvoinnista huolehtivilta tulee vaatia säädetty pätevyys kyseessä olevien eläinten pitoon ja hyvinvointiin.
  • LISÄKSI LAINSÄÄDÄNNÖSSÄ TULEE vaatia, että osaamista päivitetään säännöllisesti.
  • YKSITTÄISTEN ELÄINTEN OMISTAJILTA tulee vaatia osaamista kyseisen eläinlajin pitoon ja eläimen myyjän on varmistuttava, että ostajalla on eläimen hyvinvoinnin kannalta riittävä osaaminen.
  • KUNNALLISELLE LÖYTÖELÄINTOIMIJALLE tulee säätää pätevyysvaatimukset, joilla varmistutaan siitä, että eläimet saavat asianmukaista hoitoa.
  • ELÄINTEN KOULUTTAJILTA ON vaadittava pätevyys. Pätevyysvaatimusten tarvetta tulee tarkastella myös muilla vastaavilla eläinaloilla.