OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Vahingoittunutta tai muutoin avuttomassa tilassa olevaa luonnonvaraista eläintä on lajista riippumatta tarvittaessa itse autettava asiantuntevasti tai hankittava asiantuntevaa apua.

SEYN TAVOITE ON luonnonvaraisten eläinten kohtelun parantaminen eläinsuojelulain avulla. Loukkaantuneita luonnonvaraisia eläimiä on autettava asianmukaisella tavalla ja niiden hoidon vastuut on määritettävä nykyistä tarkemmin

Luonnonvaraisten eläinten elinympäristöstä on pidettävä riittävällä tavalla huolta.

Lisäksi SEYn kanta on, että luonnonvaraisia eläimiä ei tule pyydystää ja pitää ihmisen hallussa muutoin, kuin tilapäisesti ja kun tarkoituksena on auttaa eläinyksilöä. Tämä koskee sekä rauhoitettuja, metsästyslain alaisia että rauhoittamattomia eläimiä. Luonnonvaraisten eläinten lopettamiseen on oltava hyväksyttävä syy ja se on tehtävä eläimen kannalta mahdollisimman vähän stressiä ja kipua aiheuttavalla tavalla.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Kaikille eläinlääkäreille tulee säätää yksiselitteinen velvoite lieventää sairaan tai vahingoittuneen luonnonvaraisen eläimen kärsimyksiä, tai mikäli eläimen elossa pitäminen on eläinsuojeluviranomaisen arvion mukaan julmuutta eläintä kohtaan, lopettaa eläin.

SEY esittää lakiin muun muassa seuraavia yksityiskohtaisempia vaatimuksia:

Loukkaantuneet luonnonvaraiset eläimet

 • VAHINGOITTUNUTTA TAI MUUTOIN avuttomassa tilassa olevaa luonnonvaraista eläintä on lajista riippumatta tarvittaessa itse autettava tai hankittava asiantuntevaa apua.
 • LAISSA ON MÄÄRITELTÄVÄ taloudellinen vastuutaho, jolta saa periä loukkaantuneiden luonnonvaraisten eläinten hoidosta, kuljetuksesta ja tarvittaessa eläimen lopetuksesta sekä kaikista näistä aiheutuneet kustannukset.
 • KAIKILLE ELÄINLÄÄKÄREILLE tulee säätää yksiselitteinen velvoite lieventää sairaan tai vahingoittuneen luonnonvaraisen eläimen kärsimyksiä, tai mikäli eläimen elossa pitäminen on eläinsuojeluviranomaisen arvion mukaan julmuutta eläintä kohtaan, lopettaa eläin. Eläinlääkäreillä tulee olla mahdollisuus saada korvaus hoidosta aiheutuneista kohtuullisista kuluista valtiolta.
 • ENSISIJAISESTI VELVOITE loukkaantuneiden luonnonvaraisten eläinten hoidosta tulee olla alueen virkaeläinlääkärillä.
 • VARSINAISTA HOITOA VARTEN luonnonvaraiset eläimet tulee ensisijaisesti toimittaa tarkoitukseen varattuun hoitolaan. Kaikille alueille on määriteltävä hoitola, johon hoitoa tarvitsevat luonnonvaraiset eläimet voi kuljettaa.

Alanko_Lahjan ekat elsukm

Tarvittavaa hoitoa varten luonnonvaraiset eläimet tulee ensisijaisesti toimittaa tarkoitukseen varattuun hoitolaan. Kaikille alueille on määriteltävä hoitola, johon hoitoa tarvitsevat luonnonvaraiset eläimet voi kuljettaa

Luonnonvaraisten eläinten pyydystäminen

 • LUONNONVARAISTEN ELÄINTEN pyydystäminen pelkästään viihteen vuoksi on kiellettävä. Esimerkiksi ”pyydystä ja päästä” -kalastus on kiellettävä.
 • LUONNONVARAISTEN ELÄINTEN käyttö ja kasvattaminen metsästyskoirien koulutustarkoituksiin on kiellettävä.
 • TERVEEN ELÄIMEN PYYDYSTÄMINEN luonnosta pysyvästi ihmisen hoitoon on kiellettävä. Esimerkiksi eläinten pyydystäminen luonnosta tuotannollisiin tarkoituksiin on kiellettävä.
 • MIKÄLI ELÄIN PYYDYSTETÄÄN esimerkiksi tunnistusta, merkitsemistä tai lopettamista varten, on käytettävä eläimen kannalta mahdollisimman vähän haittaa ja stressiä aiheuttavia menetelmiä.

catch and release Tony Warelius

Luonnonvaraisten eläinten pyydystäminen pelkästään viihteen vuoksi on kiellettävä. Esimerkiksi ”pyydystä ja päästä” -kalastus on kiellettävä.

Luonnonvaraisten eläinten tappaminen

 • LUONNONVARAINEN ELÄIN voidaan tappaa vain hyvin perustellusta syystä.
 • ELÄINTEN TAPPAMISESSA on käytettävä eläimelle mahdollisimman vähän kärsimyksiä aiheuttavia menetelmiä.