img226

Eläimiä, joille on tehty kosmeettisia toimenpiteitä, ei saa myydä

SEYN TAVOITTEENA ON, että eläimen asemaa kaupan kohteena tarkastellaan kokonaisuudessaan. Kaupan säätelyllä tulisi pyrkiä ehkäisemään pentutehtailua ja löytöeläinongelmia sekä ennaltaehkäisemään eläinten huonoa hoitoa ja kohtelua.


SEY ehdottaa seuraavia lisäyksiä eläinsuojelulakiin:
 • ELÄIMEN ASEMAA TAVARANA sekä sitä, olisiko mahdollista parantaa eläimen hyvinvointia tätä statusta muuttamalla, on tarkasteltava.
 • MYYJÄLLE TULEE SÄÄTÄÄ velvoite varmistua siitä, että ostajalla on riittävät tiedot ja taidot kyseisen eläinlajin hoitamiseen. Laissa tulee lisäksi säätää, että myyjän tai luovuttajan on luovutettava ostajalle kirjalliset ko. lajin hoito-ohjeet.
 • ELÄIMEN OSTAJAN ja pääasiallisen haltijan alaikärajaksi tulee asettaa vähintään 16 vuoden ikä.
 • LEMMIKKIELÄINKAUPPOJEN, kasvattajien, löytöeläintalojen ja eläinhotellien toiminnalle tulee luoda lisensointijärjestelmä sekä vähimmäislaatuvaatimukset.
 • TUNNISTUSMERKITSEMÄTTÖMIÄ ja rekisteröimättömiä koiria ja kissoja ei saa myydä.
 • ELÄIMIÄ, JOILLE ON tehty kosmeettisia toimenpiteitä, ei saa myydä.
 • ELÄINTEN MYYNTI-ILMOITUKSIA saa julkaista vain erikoistuneissa, luvan saaneissa julkaisuissa tai lisensioitujen kasvattajien tai löytöeläintalojen toimesta.
 • MYYJÄN ON MYÖNNETTÄVÄ ostajalle takuu sellaisia fyysisiä ja psyykkisiä sairauksia ja vikoja varten, jotka ovat myyjän toiminnan, kuten jalostuksen tai huonon eläimen pidon aikaansaamia.
 • ELÄIMIÄ SAA TUODA MAAHAN vain sellaisilta kasvattajilta, jotka noudattavat vähintään yhtä korkeatasoista lainsäädäntöä kuin Suomessa. Myös ulkomaiset myyjät voidaan sertifioida.
 • ELÄINPERÄISIIN TUOTTEISIIN tulee säätää merkinnät, jotka kertovat eläimen tuotantotavasta.
 • MIKÄLI ELÄIMEN MYYJÄLLÄ / luovuttajalla tai ostajalla / haltuun saajalla on syytä epäillä toisen osapuolen rikkovan eläinsuojelulakia, on hänen ilmoitettava asiasta viranomaisille.

Eläinperäisiin tuotteisiin tulee säätää merkinnät, jotka kertovat eläimen tuotantotavasta. Kuvan lypsylehmät elävät pihattonavetassa.