TIEDOTE
Julkaistu: 22.05.2014 klo 10:15

Eläinsuojelulain kokonaisuudistus on käynnissä. SEY on Suomen suurimpana ja kaikkien eläinten hyvinvointia edistävänä eläinsuojelujärjestönä julkaissut yksityiskohtaiset tavoitteensa lain uudistukselle. Yksi SEYn ja sen 42 jäsenyhdistyksen sekä noin 80 eläinsuojeluneuvojan toiminnan pääkohteista ovat kodittomat ja hylätyt lemmikkieläimet.

SEYn mielestä löytöeläinten kohteluun on jatkossa kiinnitettävä enemmän huomiota. Löytöeläintaloihin päätyy Suomessa vuosittain yli 10 000 hylättyä lemmikkieläintä. Lisäksi arviolta tuhansia lemmikkieläimiä kuolee luontoon tai ihmisen toiminnan seurauksena, sillä niiden kiinniotosta ja kuljetuksesta hoitoon ei vastaa mikään taho.

– Eläimet eivät saa kaikissa Suomen lähes 200 löytöeläintaloissa asianmukaista hoitoa. Tietoomme on tullut lukuisia tapauksia, joissa sairaille eläimille ei ole suoritettu riittäviä eläinlääkärin toimenpiteitä. Tähän on yhtenä syynä kuntien järjestämä löytöeläintoiminnan kilpailutus, jonka ainoana kriteerinä on mahdollisimman alhainen hinta. Suuria ongelmia aiheuttavat myös löytöeläintalojen rajoitetut aukioloajat ja se, ettei löytöeläinten kiinniotto- ja kuljetusvastuuta ole määritelty kenellekään. Kuulemme usein, että viranomaiset ovat neuvoneet jättämään kiinni saatuja löytöeläimiä kuljetuksen ja turvapaikan puutteessa tienposkeen, kertoo SEYn toiminnanjohtaja, eläinlääkäri Kati Pulli.

SEYn mielestä löytöeläintoimijalle tulee jatkossa säätää pätevyysvaatimukset, joilla varmistutaan siitä, että eläimet saavat asianmukaista hoitoa. Toiminnan kilpailutuksessa tulee käyttää kriteereinä hinnan lisäksi löytöeläintalon henkilökunnan ammattitaitoa ja eläinten pito-olosuhteita. Laissa on lisäksi nimettävä tahot, jotka vastaavat löytöeläinten kiinniotosta ja kuljetuksesta sekä niistä aiheutuneista kuluista.

Eläinten hylkäämisen ennaltaehkäisyyn on jatkossa panostettava huomattavasti enemmän, ja tähän työhön pitäisi SEYn mielestä osallistua eläinsuojelujärjestöjen lisäksi myös asiasta vastaavan ministeriön.

– Löytöeläinten määrää tulee pyrkiä vähentämään sterilisaatiolla ja tunnistusmerkinnällä. Kaikki eläimet tulee tunnistusmerkitä ja rekisteröidä eläinrekisteriin ennen luovuttamista löytöeläintalolta, kertoo Pulli SEYn tavoitteista.

Panoksia on lisättävä myös löytöeläimistä ja löytöeläintoiminnasta tiedottamiseen.

– Suomessa joudutaan vuosittain lopettamaan tuhansia eläimiä kodin puutteessa. Moni näistä lopetetaan sen vuoksi, että omistajat eivät kerta kaikkiaan osaa etsiä kadonneita eläimiään oikeasta paikasta. Löytöeläintalojen yhteystietojen etsiminen tuntuukin joskus salatieteeltä. Löytöeläintoimijoille tulee säätää velvollisuus tiedottaa aktiivisesti löytyneistä eläimistä ja edistää kodin löytymistä kaikille eläimille, kertoo Pulli.

Eläimen asianmukaisesta hoidosta on pyrittävä SEYn mielestä varmistumaan myös eläimen uudessa kodissa. Löytöeläintoimijan tulee huolehtia siitä, että eläimen uudella omistajalla on riittävät tiedot ja taidot kyseisen eläinlajin hoitamiseen. Uudelle omistajalle on luovutettava kirjalliset lajin hoito-ohjeet.

Lisätietoja:

– SEY esittää eläinsuojelulakiin tavoitteita 13 eri teemalla. Yksittäisiä tavoitteita on yli 150. Kaikki SEYn tavoitteet ovat nähtävissä nettisivustolla www.eläinsuojelulaki.fi

– SEYn tavoitteet eläinsuojelulakiin löytöeläinten osalta: www.elainsuojelulaki.fi/seyn-tavoitteet/loytoelaimet/

– Suomessa on tällä hetkellä lähes 200 virallista löytöeläinten talteenottopaikkaa. Näistä eläinsuojeluyhdistysten tai kuntien hoidossa on alle kaksikymmentä. Suurin osa muista talteenottopaikoista on voittoa tavoittelevia yrityksiä.

– SEY on tuottanut löytöeläintalojen toiminnan tukemiseksi maksuttoman Hyvinvoiva kissa –oppaan, joka  on tarkoitettu luovutettavaksi veloituksetta kaikille kissan hankkijoille. Tilaukset sey@sey.fi.

Kati Pulli
SEYn toiminnanjohtaja
GSM 050 371 2740
kati.pulli@sey.fi

Maria Lindvist
SEYn viestintäpäällikkö
GSM 050 557 2463
maria.lindqvist@sey.fi