TIEDOTE  27.03.2015

2739

 

SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liitto on koonnut yhteen vuoden 2014 eläinsuojeluneuvonnan tilastot. SEYn vapaaehtoiset eläinsuojeluneuvojat tekivät vuoden aikana noin 1 500 neuvontakäyntiä ja antoivat henkilökohtaista opastusta eläinsuojeluongelmissa noin 10 000 kertaa.

Lemmikkieläinten omistajien ongelmat työllistävät SEYn eläinsuojeluneuvojia eri eläinryhmistä eniten. Vuonna 2014 SEYn vapaaehtoiset eläinsuojeluneuvojat auttoivat ja antoivat neuvoja lähes 4 000 lemmikkieläimen omistajalle. Kasvua edellisvuodesta on yli 20 prosenttia. Eniten neuvontakäyntejä tehtiin jälleen koiratalouksiin, mutta avun tarve kasvoi eniten kissojen kohdalla.

SEYn eläinsuojeluneuvojat tekivät yhteensä vain parikymmentä neuvontakäyntiä tuotantoeläinten pitopaikkoihin viime vuonna. Tämä johtuu siitä, että tuotantoeläinten hyvinvointia koskevat ilmoitukset ohjataan pääsääntöisesti viranomaisten hoidettavaksi.

Merkille pantavaa on, että SEYn eläinsuojeluneuvojat saivat viime vuonna aikaisempaa selvästi enemmän pyyntöjä ottaa yksityisen ihmisen omistama eläin hoitoonsa ja etsiä sille uusi koti. Yhä useampi lemmikkieläimen omistaja ei pystynyt pitämään eläimestään huolta.

– Ankeat taloudelliset ajat ja toisaalta lemmikkien määrän pitkään jatkunut kasvu näyttäytyvät nyt lisääntyneenä avuntarpeena eläinten hoidossa, sanoo SEYn toiminnanjohtaja, eläinlääkäri Kati Pulli.

– Eläimen hankkimista tulee aina harkita perinpohjaisesti, sillä omistaja on vastuussa eläimensä hyvinvoinnista. Eläin tulee hankkia siitä lähtökohdasta, että on valmis huolehtimaan siitä sen loppuelämän ajan. Tämä voi tarkoittaa suuriakin eläinlääkärikustannuksia. Mikäli eläimestä joudutaan syystä tai toisesta luopumaan, on omistajan vastuulla etsiä sille uusi koti, Pulli jatkaa.

SEYn keräämien lukujen ja viranomaisten viime aikoina julkistamien tietojen perusteella eläinten hyvinvointi Suomessa on heikkenemässä. Esimerkiksi Helsingin eläinsuojeluvalvonnassa jouduttiin ryhtymään toimenpiteisiin aikaisempaa enemmän. Eläinsuojeluviranomaiset ovat raportoineet julkisuudessa myös työn liiasta kuormittavuudesta ja valvontaresurssien vähyydestä. Myös SEYn vapaaehtoisten mielestä apua ja neuvontaa tarvittaisiin kentällä huomattavasti enemmän.

SEY tarjoaa helpotusta valvontaresurssipulaan ja ehdottaa, että uudessa eläinsuojelulaissa säädetään mahdollisuudesta käyttää virallisessa eläinsuojeluvalvonnassa hyväksi avustajia ja asiantuntijoita. Näitä olisivat muun muassa kolmannen sektorin vapaaehtoiset, kuten SEYn eläinsuojeluneuvojat.

– Tarjoamme valvontaviranomaisten avuksi eläinsuojelutyöhön vapaaehtoisia eläinsuojeluneuvojiamme, joiden koulutuksesta ja varusteista huolehdimme itse, sanoo Pulli.

Lisätietoja:

SEYn eläinsuojeluneuvojat antavat neuvoja puhelimitse tai sähköpostitse ja suurin osa neuvojista tekee saamiensa ilmoitusten perusteella myös eläinsuojeluneuvontakäyntejä eläinten pitopaikkoihin. Tavallisesti tapaukset selviävät neuvonnalla ja yhteistyöllä eläimen omistajan kanssa. Vakavissa tapauksissa asiat siirretään viranomaisten hoidettavaksi. SEYllä on noin 80 vapaaehtoista eläinsuojeluneuvojaa eri puolilla Suomea.

SEYn tavoitteena on saada SEYn eläinsuojeluneuvojille asema uuteen eläinsuojelulakiin. Kaikki SEYn tavoitteet ovat nähtävissä nettisivustolla eläinsuojelulaki.fi

Lisätietoa SEYn eläinsuojeluneuvojista: http://www.sey.fi/seytoimii/elainsuojeluneuvonta

www.sey.fi

Kati Pulli
toiminnanjohtaja
kati.pulli@sey.fi
GSM 050 371 2740

SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liitto on vuodesta 1901 eläinsuojelutyötä tehnyt Suomen suurin eläinsuojelujärjestö ja eläinsuojelun asiantuntija. SEYn toimialaan kuuluvat kaikki eläimet ja liiton toiminta kattaa koko maan.