20120609_085853_0360

Eläinten viikkoa vietetään 4.-10.10. Tänä vuonna SEYn Eläinten viikon teemana on nauta. SEY on perinteisesti tuottanut maksutonta oppimateriaalia erityisesti lapsille ja nuorille eläimistä ja eläinten hyvinvoinnista, ja tänä vuonna jo 100 000 koululaista on saanut käyttöönsä SEYn tarjoaman nauta-aiheisen oppimateriaalin.
Eläinsuojelulain kokonaisuudistus on parhaillaan käynnissä, ja SEY on julkaissut yksityiskohtaiset tavoitteensa lain uudistukselle. Eläinten viikolla SEY edistää erityisesti nautojen hyvinvointiin liittyviä tavoitteitaan.

Nautojen osalta SEYn tavoitteet liittyvät ennen kaikkea nautojen nykyistä paremman lajityypillisen käytöksen mahdollistamiseen.

– Lähtökohtanamme on, että jokaisella naudalla tulisi olla mahdollisuus liikkua päivittäin sen hyvinvoinnin ja terveyden kannalta sopivalla alustalla. Sisällä parteen sidottuna tai pihatossa, jossa betonilattia on kova ja kuivittamaton, tämä ei toteudu. Nautojen tulee myös päästä lepäämään riittävän pehmeälle ja kunnolla kuivitetulle alustalle, sanoo SEYn toiminnanjohtaja, eläinlääkäri Kati Pulli.

Maitotiloista noin 70 prosenttia on parsinavettoja, mutta pihattojen määrä on kasvussa.

– SEYn mielestä pihattoihin siirtymistä tulee vauhdittaa lainsäädännöllä, ja uusien parsinavettojen rakentaminen tulee kokonaan kieltää. Pihatoissakin naudoille on taattava mahdollisuus laiduntamiseen.
SEYn huolenaiheena ovat myös vasikoiden olosuhteet ja eläimille suoritettavat toimenpiteet.

– Suurin osa vasikoista erotetaan emostaan heti syntymän jälkeen tai viimeistään muutaman päivän kuluttua ja siirretään yksittäiskarsinaan. Vasikoita saa pitää karsinoissaan yksin jopa kahdeksan viikon ikään saakka, mutta mielestämme aika yksittäiskarsinassa tulee rajoittaa enintään viikkoon. Lisäksi vasikan luontainen imemistarve on turvattava. Tämä tulisi toteuttaa mieluiten oman emonsa nisää imemällä, mutta vähintäänkin tuttiämpärin käyttö on määrättävä pakolliseksi, sanoo Pulli.

– Vasikoiden hyvinvointiin on muutenkin kiinnitettävä huomiota eläinsuojelulaissa. Yksi huolestuttavimmista hyvinvointiongelmista on vasikoiden sarvenalkujen poltto eli nupoutus ilman minkäänlaista kivunlievitystä. Toimenpiteestä aiheutuu vasikan päähän kaksi kolmannen asteen palovammaa, jotka ovat eläimelle kipeitä vielä usean vuorokauden kuluttua, sanoo Pulli.

Lisätietoja:
– SEY esittää eläinsuojelulakiin tavoitteita 13 eri teemalla. Yksittäisiä tavoitteita on yli 150. Kaikki SEYn tavoitteet ovat nähtävissä nettisivustolla www.elainsuojelulaki.fi SEY järjesti nautojen hyvinvointiin liittyvän Eläinten viikon keskustelutilaisuuden eduskunnan Pikkuparlamentissa 3.10.

– SEY on avannut Eläinten viikkoa varten www.nautatieto.fi -nettisivuston kaikille naudoista ja niiden hyvinvoinnista kiinnostuneille.

– SEY jäsenyhdistyksineen järjestää muun muassa keräyksiä, tapahtumia, luentoja ja eläinten tunnistusmerkintätapahtumia ympäri Suomen. Lue lisää: www.elaintenviikko.fi

– Eläinten viikko järjestetään joka vuosi 4.-10.10. eläinten kunniaksi. Eläinten viikon ensimmäinen päivä 4.10. on Maailman eläinten päivä ja eläinten suojeluspyhimyksen Fransiskus Assisilaisen muistopäivä. Sitä on vietetty ympäri maailman jo vuodesta 1931. Eläinten viikko on suomalainen keksintö ja sillä on kunnioitettu eläimiä SEYn aloitteesta vuodesta 1959 lähtien. Tänä vuonna Eläinten viikon teema on nauta.

SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liitto on vuodesta 1901 eläinsuojelutyötä tehnyt Suomen suurin eläinsuojelujärjestö ja eläinsuojelun asiantuntija. SEYn toimialaan kuuluvat kaikki eläimet ja liiton toiminta kattaa koko maan.

Kati Pulli
toiminnanjohtaja
kati.pulli@sey.fi
GSM 050 371 2740

Maria Lindqvist
viestintäpäällikkö
maria.lindqvist@sey.fi
GSM 050 557 2463
www.sey.fi