TIEDOTE 15.9.2015

 

Pentutehtailu ja laiton lemmikkikauppa kukoistavat Euroopassa. EU:n eläinsuojelujärjestöjen katto-organisaatio Eurogroup for Animals vaatii yhtenäisiä käytäntöjä eläinten tunnistusmerkintään ja rekisteröintiin EU-jäsenmaissa Protect Our Pets -kampanjan avulla.

Laittoman ja epäeettisen lemmikkikaupan kohteena olevilla eläimillä on vakavia terveys- ja hyvinvointiongelmia. Suuri määrä pimeän pentukaupan uhreja syntyy ja kasvaa ala-arvoisissa oloissa eikä niitä ole sosiaalistettu tavalliseen kotikoiran arkeen. Eläinten tautiriski on suuri ja niitä kuljetetaan pitkiä matkoja ympäri Eurooppaa. Eläinsuojelullisten ongelmien lisäksi laittomaan lemmikkikauppaan liittyy myös kansanterveydellisiä riskejä.

– Lemmikkien tunnistusmerkintä ja rekisteröinti on yksi SEYn tärkeimmistä lemmikkieläimiin liittyvistä tavoitteista uudistuvaan eläinsuojelulakiin. Tunnistusmerkintä ja rekisteröinti auttavat jäljittämään eläimen omistajan ja taustan. Laittoman kaupan ja pentutehtailun suitsimisen lisäksi tunnistusmerkinnän ja rekisteröinnin avulla voidaan vähentää eläinten hylkäämistä, SEYn vs. toiminnanjohtaja Maria Lindqvist sanoo.

Huonoissa oloissa tuotetun eläimen ostajalle koituu surua ja merkittävää rahanmenoa, kun netistä ostettu lemmikki osoittautuu elinkelvottomaksi. Pentutehtaassa tuotettu koira on tyypillisesti hyvin sairas ja se saatetaan joutua lopettamaan jo nuorena.

Euroedustaja Renate Sommer (DE) on luonnostellut päätöslauselmaehdotuksen, jossa pyydetään EU-komissiota ottamaan käyttöön yhdenmukainen lemmikkien tunnistus- ja rekisteröintijärjestelmä koko EU:ssa.

– Eläinten laiton kauppa kukoistaa niin pitkään kun meillä on sekalaisia tunnistusmerkintäkäytäntöjä. Tarvitsemme tehokkaita keinoja omistajien jäljittämiseksi yli valtionrajojen ja se vaatii yhdenmukaisia käytäntöjä kansallisella tasolla, edustaja Sommer linjaa.

Protect Our Pets kampanja kehottaa kansalaisia ympäri Eurooppaa vaatimaan lemmikkien pakollista tunnusmerkitsemistä ja rekisteröintiä. protectourpets.eu -sivuston kautta voi ottaa yhteyttä euroedustajiin ja vaatia toimia.

 

Lisätietoja:

Kampanjasivusto: http://www.protectourpets.eu/

Kampanjavideo: https://www.youtube.com/watch?v=l9TansHpuAo&feature=youtu.be

Eurogroup for Animals on EU:n eläinsuojelujärjestöjen katto-organisaatio. Eurogroupin suomalaiset jäsenet ovat SEY ja Animalia.

 

Haastattelut:

Maria Lindqvist
vs. toiminnanjohtaja
P. 050 371 2740
maria.lindqvist@sey.fi

Annukka Seppävuori
vs. viestintäpäällikkö
P. 050 557 2463
annukka.seppavuori@sey.fi