images

 

Eettiset vaatimukset lihantuotannolle, kala mukaan lukien, ovat kasvaneet. Kuluttaja vaatii yhä enemmän tietoa siitä, miten eläin on elämänsä elänyt ja miten se on teurastettu. Kuluttajat toivovat tuotteita, joissa eläimen elämänlaatu ja kivuton kuolema on otettu tuotannossa huomioon. SEY vaatii, että jokainen eläin saa elää tavalla, jossa sille on turvattu edes kohtuullinen hyvinvointi sekä mahdollisimman stressitön ja kivuton kuolema.

Valtaosa Suomessa viljellyistä kaloista lopetetaan hiilidioksiditainnutuksella. Usean tutkimuksen mukaan hiilidioksiditainnutus on kuitenkin erittäin huono tainnutuskeino. Se on paitsi kalalle tuskainen, myös epävarma tainnutuskeino.

Hiilidioksidi aiheuttaa kaloissa pakenemisreaktion ja voimakasta stressiä. Kuolema tapahtuu hitaasti tukehtumalla jopa kymmenen minuutin aikana. Prosessin aikana kalat saattavat myös kouristella. Lisäksi osa kaloista palaa tajuihinsa, jolloin ne päätyvät verestykseen tajuissaan.

World Organisation for Animal Health (OIE) suosittelee kalojen hiilidioksiditainnutuksesta luopumista, sillä sitä ei voida nykytiedon valossa pitää riittävän humaanina tainnutusmenetelmänä. Myös Eviran kalajaoston tutkija sanoo kalaterveyspäivän luentokokoelmassa vuodelta 2012, että ”Hiilidioksiditainnutusta ei nykytiedon mukaan pidetä riittävän humaanina ja tehokkaana tainnutusmenetelmänä, koska sen aiheuttama tajunnanmenetys on tarpeettoman hidas”.

OIE suosittelee hiilidioksiditainnutuksen vaihtoehdoiksi sähkötainnutusta ja mekaanista tainnutusta. Kun sähkötainnutus toteutetaan oikein, menettää kala tajuntansa nopeasti. Mekaaninen tainnutus on myös nopea ja tehokas keino, joka johtaa tajuttomuuteen sekunnin sisällä. Mekaanisessa tainnutuksessa kala ohjataan koneeseen, jossa kalaa lyödään napakasti päälaelle. Mikään kone ei kuitenkaan ole täysin varma, vaan joskus verestykseen voi päätyä tajuissaan oleva kala.

Myös neilikkaöljyä ja synteettistä neilikkaöljyä käytetään kalojen tainnutukseen. Silloin itse lopetus täytyy kuitenkin tehdä käsin.

Tainnutus- ja lopetusmenetelmiä on useita, eikä yhdelle kalalajille paras menetelmä välttämättä sovi toiselle. SEY toivoo, että kalojen tainnutuksesta ja lopetuksesta tehdään suositus jokaiselle Suomessa kasvatettavalle kalalajille. Norjassa lohen ja kirjolohen hiilidioksiditainnutus teurastuksen yhteydessä kiellettiin jo vuonna 2007. Suomen on syytä seurata esimerkkiä ja etsiä samalla kalan kannalta parhaat mahdolliset teurastusvaihtoehdot.

21.9.2014

Annukka Seppävuori
Projektikoordinaattori
SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liitto