Animalia ja SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liitto tiedottavat 11.9.2015 

 

Hallituksen tuoreet päätökset leikata yhteiskuntamme heikoimmassa asemassa olevilta eivät koske vain ihmisiä. Myös eläinten hyvinvointi on nykyiselle hallitukselle täysin yhdentekevää.

Maa- ja metsätalousministeriö ilmoitti turkisasetusta valmistelleelle työryhmälle tänään, että viime keväänä valmiiksi saatua ja useita vuosia valmisteltua turkisasetusta ei anneta lainkaan. Turkisasetuksen valmistelua ei myöskään enää jatketa. Alun perin ministeriö lupasi antaa uuden asetuksen ennen kevään 2015 eduskuntavaaleja.

Eilen maa- ja metsätalousministeriö ilmoitti myös lakkauttavansa eläinsuojeluasiamiehen viran, joka vasta viime hallituskaudella päätettiin perustaa.

Päätöstä jättää turkisasetus uudistamatta perusteltiin hallitusohjelman kirjauksella, jonka mukaan hallituskaudella ei säädetä uusia kustannuksia aiheuttavia velvoitteita. Kokouksessa nousivat esiin myös kirjauksen aiheuttamat haasteet käynnissä olevalle eläinsuojelulain kokonaisuudistukselle. Eläinsuojelua parantavat toimenpiteet voivat ministeriön mukaan olla uudessa eläinsuojelulaissa mahdollisia, mikäli niistä saavutetaan yhteisymmärrys eläintuottajien kanssa ja siirtymäajat säädetään sellaisiksi, että kustannukset lankeavat vasta seuraavan hallituksen kaudelle.

”Osasimme odottaa pahaa, kun kävi ilmi, että hallitusohjelmassa eläimiä tai niiden hyvinvointia ei mainita lainkaan. Hallituksen päätös vesittää vuosia valmisteltu turkisasetuksen muutos on kuitenkin häkellyttävä ratkaisu. Kun eduskunta hylkäsi turkistarhauskieltoa vaatineen kansalaisaloitteen, se vaati selkeitä parannuksia eläinten hyvinvointiongelmiin. Tämän parlamentaarisen tahdon yli hallitus nyt kävelee”, sanoo Animalian toiminnanjohtaja Salla Tuomivaara.

Tiukan talouskurin politiikka voi myös heikentää ennestäänkin puutteellista eläinsuojeluvalvontaa entisestään.  Viime vuonna määrätyistä turkistarhojen EU-tarkastuksista toteutui vain 11 prosenttia. Hallitusohjelmassa luvataan myös ”kohtuullistaa” valvontoja ja sanktioita maatalouden alalla.

”Vuonna 2014 eläinsuojelutarkastuksia tehtiin ainoastaan neljälle turkistarhalle Suomen lähes tuhannesta tarhasta, vaikka edellisinä vuosina yli puolet tarkastetuista turkistarhoista jäi kiinni rikkeistä. Tilanne turkistarhojen eläinsuojelutilanteen suhteen on kestämätön jo nyt, ja vaikuttaakin siltä, että jatkossa turkiseläinten olosuhteiden kehittäminen jätetään käytännössä kokonaan elinkeinon omavalvonnan huoleksi”, kertoo SEYn vs. toiminnanjohtaja Maria Lindqvist.

Suomen eläinsuojelutilanne huolestuttava

Suomi menee eläinsuojelullisesti tällä hetkellä takapakkia, kun esimerkiksi Keski-Euroopassa ja Ruotsissa otetaan selkeitä harppauksia eläinten hyvinvoinnin edistämiseksi. Tällä viikolla uutisoitiin, että kahdeksan ruotsalaista kymmenestä vastustaa turkistarhausta. Ruotsissa tarhataan enää vain minkkejä, kettutarhaus on loppunut eläinsuojelusäädösten kiristämisen myötä ja viimeinen chinchillatarha suljettiin viime vuonna.

Turkisasetuksen uudistustyön pysäyttämisen lisäksi maa- ja metsätalousministeriön päätös lakkauttaa eläinsuojeluasiamiehen virka kertoo hallituksen asenteista eläinten hyvinvointia kohtaan. Suomi tarvitsee kipeämmin kuin koskaan eläinten oman asiamiehen, joka on itsenäinen valtion virkamies.

”Varsinkin nyt, kun eläinsuojelulain kokonaisuudistusta ollaan tekemässä, on tärkeää, että jokin taho tarkastelee eläinten asemaa riippumattomasta näkökulmasta. Hallituksen nykyisten toimien valossa uudistuksen tulevaisuus näyttää kuitenkin heikolta. On pöyristyttävää, kuinka hallitus haluaa järjestelmällisesti vaikeuttaa heikompiosaisten, myös eläinten, asemaa Suomessa”, sanoo Animalian toiminnanjohtaja Tuomivaara.

”Eläinsuojelulain valmisteluun ja eläinasiamiehen viran jatkamiseen voi vielä pyrkiä vaikuttamaan. Kehotamme kaikkia eläinten hyvinvoinnista huolestuneita lähettämään palautetta ministeriölle ja ilmaisemaan kantansa nyt esitettyihin heikennyksiin”, SEY:n toiminnanjohtaja Lindqvist sanoo.

Salla Tuomivaara
toiminnanjohtaja, Animalia
Puh 050 384 5072
salla.tuomivaara(at)animalia.fi

Maria Lindqvist
vs. toiminnanjohtaja, SEY
puh. 050 371 2740
maria.lindqvist(at)sey.fi

Lisätietoa: 

MMM:n palautelomake eläinsuojelulain valmistelijoille: http://www.mmm.fi/fi/index/etusivu/elaimet/elainsuojelulaki/elainsuojelupalaute.html.stx

Eduskunta hylkäsi vuonna 2013 eläinsuojelujärjestöjen kansalaisaloitteen turkistarhauksen kieltämiseksi, koska turkiseläinten hyvinvointia ja olosuhteiden puutteita oli eduskunnan mukaan mahdollista parantaa. Maa- ja metsätalousvaliokunta teki mietinnön, jossa vaadittiin parannuksia turkiseläinten hyvinvointiin. Parannustyötä tekemään asetettiin työryhmä, joka lakkautettiin vuonna 2014. Asetus piti kuitenkin saada valmiiksi virkamiestyönä tänä vuonna.

Tiedote 28.5.2015: Turkistarhojen eläinsuojeluvalvonnan tila katastrofaalinen http://www.animalia.fi/tiedotteet/turkistarhojen-el%C3%A4insuojeluvalvonnan-tilanne-katastrofaalinen-animalia-vaatii-tehostettuj

Kuva: Naali luonnossa. Naaleja tarhataan myös turkiksiksi nimellä sinikettu. Tarhaolosuhteissa naalit elävät koko elämänsä verkkopohjaisissa häkeissä.