Kuva: Marjo Kokkonen

Presidenttiehdokkaita huolettavat erityisesti eläinten kaltoinkohtelu sekä tuotantoeläinten asema ja pito-olosuhteet. Tämä selvisi SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liiton ja Animalian presidenttiehdokkaille toteuttamasta eläinpoliittisesta kyselystä, jolla kartoitettiin ehdokkaiden näkemyksiä ja arvoja eläinsuojelukysymyksissä.

Kyselyssä tiedusteltiin ehdokkaiden näkemyksiä muun muassa parhaillaan lausuntokierroksella olevasta eläinten hyvinvointilaista, turkistarhauksesta ja ehdokkaan omasta toiminnasta eläinten puolesta. Kysely toimii äänestäjien apuna eläinystävällisen ehdokkaan valinnassa.

Useasta vastauksesta nousi huoli siitä, tuoko uusi eläinten hyvinvointilaki todellisia parannuksia eläinten hyvinvointiin. Moni toivoi erityisesti tuotantoeläimille nykyistä parempaa mahdollisuutta lajityypilliseen elämään.

– Jotkut ehdokkaat olivat huomanneet puutteita lakiluonnoksessa. Luonnoksen mukaan eläimen tulee voida toteuttaa olennaisimpia käyttäytymistarpeitaan ja esimerkiksi eläinten jatkuva paikalleen kytkeminen niiden pysyvissä pitopaikoissa kielletään, mutta samalla tehdään poikkeuksia parteen kytkettävien lypsylehmien ja kääntymisen estävien porsitushäkkien kohdalla, jotka sallitaan edelleen. Osa ehdokkaista luopuisi näistä rakenteista, sanoo SEYn toiminnanjohtaja Kati Pulli.

Hallituksen esityksestä eläinten hyvinvointilaiksi puuttuu esimerkiksi valvontaeläinlääkäreiden toivoma pykälä eläinten jatkuvasta vedensaannista niiden pysyvissä pitopaikoissa. Puutteen oli huomannut myös moni presidenttiehdokas, joka toivoi lakiin jatkuvaa vedensaantia eläimille.

– Myös turkistarhauksesta luopumista kannattaa kolme ehdokasta. Olemme iloisia siitä, että osa ehdokkaista suhtautuu eläinten hyvinvointilain luonnokseen kriittisesti ja on valmis sanomaan sen ääneen. Äänestäjillä on nyt mahdollisuus vaikuttaa siihen, millainen arvojohtaja tuleva presidenttimme on eläinsuojelukysymyksissä, sanoo Animalian vs. toiminnanjohtaja Heidi Kivekäs.

Ehdokkaiden tietotaso eläinten hyvinvointikysymyksistä ja eläinsuojelulaista vaihteli. Osa on hyvin perillä eläintuotannon käytännöistä ja eläinsuojelulain sisällöstä, mutta osalla olisi tiedoissaan parannettavaa. Moni kuitenkin kertoi ottavansa eläinten hyvinvoinnin jollain tavoin huomioon esimerkiksi omassa ruokavaliossaan ja oli valmis toimimaan eläinten puolesta myös presidenttinä.

Ehdokkaiden vastaukset voi käydä lukemassa osoitteessa elainpolitiikka.fi/presidentinvaalit-2018

Lisätiedot

http://elainpolitiikka.fi/presidentinvaalit-2018/

Eläinten hyvinvointilaki: http://mmm.fi/elainsuojelulaki