y588

Nykymuotoinen turkistarhaus on kiellettävä. Kuvassa supikoiria suomalaisella tarhalla.

Lisäksi SEY haluaa eläinsuojelulakiin kirjattavaksi seuraavia asioita:
  • NYKYMUOTOINEN turkistarhaus on kiellettävä.
  • SUOMEN ELÄINSUOJELULAIN VASTAISEN toiminnan harjoittamisen ulkomailla tulee olla rangaistavaa.
  • LAINSÄÄDÄNNÖLLÄ TULEE EDISTÄÄ eläinten hyvinvoinnin tutkimusta ja tiedotusta.
  • SUOMEN ELÄINSUOJELULAIN sekä muiden eläinsuojelua koskevien säädösten on ylitettävä EU:n antama minimitaso ja oltava kaikilta osin EU-maiden huipputasoa.
  • ELÄINTEN PELASTUKSEEN ON pelastusalueittain oltava riittävä määrä koulutettua ja perehdytettyä pelastushenkilöstöä.