SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liitto ry

TIEDOTE 22.4.2014

SEY julkaisi tavoitteensa eläinsuojelulain uudistukselle – lakiin kirjattava eläimen itseisarvo ja varovaisuusperiaate

Eläinsuojelulain kokonaisuudistus on käynnissä. SEY Suomen suurimpana ja kaikkien eläinten hyvinvointia edistävänä järjestönä on julkaissut tavoitteensa uuden eläinsuojelulain sisällöksi.

-SEYllä on uutta eläinsuojelulakia kohtaan korkeat odotukset ja tarkasti määritellyt tavoitteet.  Uudistamiselle on jo korkea aika, sillä nykyinen laki on 20 vuotta vanha, ja tässä ajassa uutta tutkimustietoa eläinten hyvinvoinnista ja tarpeista on saatu runsaasti. Lisäksi kansalaisten kiinnostus eläinten hyvinvointiasioihin on lisääntynyt merkittävästi ja eläimiä halutaan kohdella hyvin. Eläinten hyvinvoinnista on tullut tärkeä yhteiskunnallisen keskustelun aihe, kertoo SEYn toiminnanjohtaja, eläinlääkäri Kati Pulli.

Lain lähtökohtana tulee SEYn mielestä olla eläin itseisarvoisena, tietoisena ja tuntevana olentona. Eläintä ei tule lainsäädännössä rinnastaa esineeseen.

– Eläinten pitoon tulee mielestämme säätää noudatettavaksi varovaisuusperiaate. Näin esimerkiksi toiminta, joka todennäköisesti aiheuttaa eläimelle kärsimystä, tulee lukea kärsimystä aiheuttavaksi, vaikka sitä ei ole tieteellisesti ehditty täysin varmaksi todistaa, kertoo Pulli SEYn tavoitteista lain lähtökohdiksi.

SEY esittää eläinsuojelulakiin tavoitteita 13 eri teemalla. Yksittäisiä tavoitteita on yli 150. SEYn tavoitteet ovat nähtävissä tänään julkaistulla nettisivustolla www.elainsuojelulaki.fi

– Eläinten itseisarvon ja tiettyjen oikeuksien tunnustamisen ohella merkittävimpiä eläinten hyvinvoinnin haasteita nyt ja tulevaisuudessa ovat tuotantoeläinten hyvinvoinnin toteutuminen suurtiloilla, kärsimystä aiheuttava eläinjalostus ja ihmisten hoidossa olevien eläinten rajoittunut mahdollisuus toteuttaa lajityypillisiä käyttäytymistarpeitaan. Lemmikkieläimille tyypillisenä uhkana ovat muun muassa lemmikkien lajikirjon jatkuva lisääntyminen, pentutehtailu sekä eläinten asiantuntematon hoito, kertoo Pulli.

– Tulevaisuuden haasteita ovat esimerkiksi hevosharrastuksen lisääntyminen ja siihen liittyvät riskit, geeniteknologian kehityksen eläimiä koskevat oheisilmiöt kuten eläinten kloonaaminen sekä muotivirtausten innoittama eläinten ulkonäön muokkaus. Tavoitteissamme pyrimme ratkaisemaan nykyisiä ongelmia ja ehkäisemään ennalta tulevia. Lyhyesti sanottuna SEY tavoittelee Suomeen eläinsuojelulakia, joka on maailman uusimpana eläinsuojelulakina maailman edistyksellisin.

Eläinsuojelulain valmistumiselle on annettu aikatauluksi kuluva hallituskausi. Aikataulun pitävyydestä on esitetty epäilyksiä.

– Mielestämme on tärkeää, että uusi laki valmistellaan huolella, vaikka aikataulu sen vuoksi venyisikin. Laki tulee olemaan voimassa todennäköisesti ainakin seuraavat 20 vuotta ja sen pitää siten pystyä vastaamaan eläinsuojeluhaasteisiin pitkälle tulevaisuuteen, Pulli päättää.

Lisätietoja:

www.elainsuojelulaki.fi

Kati Pulli
SEYn toiminnanjohtaja
GSM 050 371 2740
kati.pulli@sey.fi

Maria Lindvist
SEYn viestintäpäällikkö
GSM 050 557 2463
maria.lindqvist@sey.fi