Kuva: Hanna K. Heikkilä

TIEDOTE 21.12.2017

Uuden eläinsuojelulain eli eläinten hyvinvointilain luonnos on viimein julkaistu ja se tuli lausuntokierrokselle 21. päivä joulukuuta.

Uusi laki jättäisi jopa perustavanlaatuisia eläimen hyvinvoinnin tarpeita toteuttamatta. Laki muun muassa uhkaa altistaa eläimet pitkittyneelle janolle sekä sallii edelleen eläinten pitkäaikaisen paikalleen kytkemisen lypsykarjan ja emakoiden kohdalla. SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liiton mielestä lakiin tuleekin tehdä merkittäviä muutoksia vielä ennen sen hyväksymistä.

Luonnoksen mukaan eläimille tulee turvata sopivassa määrin vettä. Käytännössä sama vaatimus on nykyisessä eläinsuojelulaissa, ja muotoilussa on huomattu vakava ongelma.

Valvontatyötä tekevät valvontaeläinlääkärit ovat todenneet, että vaatimuksen rikkomiseen ei päästä puuttumaan tehokkaasti, sillä riittävän vedensaannin todentaminen on käytännössä mahdotonta. Vaikka eläin altistuisi päivittäin pitkittyneelle janontunteelle, asiaa ei tällä hetkellä pystytä todistamaan eikä eläintä auttamaan.

– Valvontaeläinlääkärillä ei ole käytännössä keinoja puuttua tarjotun veden puutteeseen, jos omistajan mukaan vettä on ollut tarjolla riittävästi. Kun kuivumisen näkee eläimen kehosta, tilanne on jo erittäin vakava. Käytännössä ainoa keino valvoa eläinten riittävää vedensaantia on säätää jatkuva juomavesi pakolliseksi eläimen pysyvissä pitopaikoissa, sanoo SEYn toiminnanjohtaja, eläinlääkäri Kati Pulli.

Jatkuva juomavesi on jo säädetty pakolliseksi kanoille ja broilereille, kalkkunoille, strutsieläimille, lypsäville kutuille, sairaille ja vahingoittuneille vasikoille, vasikoille kuumalla säällä sekä yli kahden viikon ikäisille sioille.

– Säädös tulisi laajentaa kattamaan kaikki eläimet. Sen, että eläin saa juoda vettä silloin kun se haluaa, pitäisi olla itsestään selvää, koska sillä on niin valtava merkitys eläimen hyvinvoinnille, sanoo Pulli.

Lakiin oltiin valmisteluvaiheessa kirjaamassa asiantuntijoiden suosituksen mukaan vaatimus jatkuvasta vedensaannista. Maatalousministeri Jari Leppä kuitenkin poisti muutoksen.

Laissa muitakin vakavia puutteita

SEYn ja Animalian vetoomuksen maailman parhaan eläinsuojelulain puolesta on allekirjoittanut jo yli 84 000 ihmistä. Vetoomuksessa on kuusi pääkohtaa. Tämänhetkisen luonnoksen mukaan tavoitteista toteutuisivat ainakin osittain asianmukainen kivunlievitys  kivuliaissa toimenpiteissä, villieläinten käytön kielto sirkuksissa sekä haittaa aiheuttavan eläinjalostuksen kielto siten, että viranomaisilla on keinot puuttua epäkohtiin.

Liikkumista estäviä rakenteita ei kuitenkaan kielletä kuin osalla eläimistä. Sikojen tiineytyshäkit ollaan kieltämässä  pitkällä 15 vuoden siirtymäajalla. Emakoita saisi kuitenkin jatkossakin pitää ahtaissa porsimishäkeissä, joissa ne viettävät noin kuukauden porsimisen yhteydessä. Parsinavetat olisivat sallittuja lypsykarjalla jatkossakin, mutta investointitukia ei enää myönnettäisi uusien parinavettojen rakentamiseen tai vanhojen laajentamiseen.  Lihakarjan kohdalla eläinten parressa pito kiellettäisiin.

Vaatimusta kissojen ja koirien tunnistusmerkinnästä ja rekisteröinnistä ei luonnokseen ole kirjattu.

SEY tekee lähiaikoina takemman analyysin luonnoksesta ja antaa sen perusteella lausunnon.

Lisätiedot:

SEYn ja Animalian Eläinlaki-vetoomus taustaperusteluineen: http://elainlaki.fi/

Haastattelut:

Kati Pulli
toiminnanjohtaja
p. 050 371 2740
kati.pulli@sey.fi