Skip to main content

Raha ajoi eläinten hyvinvoinnin edelle –

TIEDOTE 12.2.2018 Uuden eläinsuojelulain eli eläinten hyvinvointilain luonnos on edelleen sallimassa useita kipua ja epämukavuutta aiheuttavia käytäntöjä, sillä niiden muuttaminen koetaan etenkin eläintuotannon kannalta kalliiksi tai hankalaksi. Lisäksi suuret eläinryhmät, kuten turkiseläimet ja kalat, jäävät laissa käytännössä huomiotta. SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liitto antoi lakiluonnoksesta 16-sivuisen lausunnon, jossa esitetään eläinten hyvinvoinnin kannalta välttämättömiä uudistustarpeita, jotka luonnoksesta […]

SEYn lausunto lakiin eläinten hyvinvoinn

SEYn lausunto lakiin eläinten hyvinvoinnista

SEY antaa asiantuntevia lausuntoja ajankohtaisiin lakiuudistuksiin ynnä muihin eläinten hyvinvointia koskeviin päätöksiin. Tavoitteena on vaikuttaa muutoksiin siten, että eläinten hyvinvointi huomioidaan mahdollisimman hyvin kaikessa eläimiin vaikuttavassa lainsäädännössä ja politiikassa. Alta löydät SEYn lausunnon lakiin eläinten hyvinvoinnista. Lain on tarkoitus korvata Suomen nykyinen eläinsuojelulaki. Lue myös SEYn tiedote lausunnosta. Anna oma lausuntosi lakiesitykseen oikeusministeriön Lausuntopalvelussa. Jätä […]

Useat presidenttiehdokkaat ovat huolissa...

Kuva: Marjo Kokkonen

Presidenttiehdokkaita huolettavat erityisesti eläinten kaltoinkohtelu sekä tuotantoeläinten asema ja pito-olosuhteet. Tämä selvisi SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liiton ja Animalian presidenttiehdokkaille toteuttamasta eläinpoliittisesta kyselystä, jolla kartoitettiin ehdokkaiden näkemyksiä ja arvoja eläinsuojelukysymyksissä. Kyselyssä tiedusteltiin ehdokkaiden näkemyksiä muun muassa parhaillaan lausuntokierroksella olevasta eläinten hyvinvointilaista, turkistarhauksesta ja ehdokkaan omasta toiminnasta eläinten puolesta. Kysely toimii äänestäjien apuna eläinystävällisen ehdokkaan valinnassa. Useasta […]

Luonnos eläinten hyvinvointilaista julka

TIEDOTE 21.12.2017 Uuden eläinsuojelulain eli eläinten hyvinvointilain luonnos on viimein julkaistu ja se tuli lausuntokierrokselle 21. päivä joulukuuta. Uusi laki jättäisi jopa perustavanlaatuisia eläimen hyvinvoinnin tarpeita toteuttamatta. Laki muun muassa uhkaa altistaa eläimet pitkittyneelle janolle sekä sallii edelleen eläinten pitkäaikaisen paikalleen kytkemisen lypsykarjan ja emakoiden kohdalla. SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liiton mielestä lakiin tuleekin tehdä merkittäviä […]

Uusi eläinsuojelulaki ei takaa eläimille

Kuva: Marjo Kokkonen

Lakiluonnos jättää monta eläinsuojelujärjestöjen tavoittelemaa muutosta toteutumatta. Kesäkuun alussa saimme viimein kuulla uutisia eläinsuojelulaista: Maa- ja metsätalousministeriö tiedotti, että lakiluonnos alkaa olla valmis. Tiedotustilaisuudessa ministeriön virkamiehet kertoivat lakiin tulossa olevista keskeisistä linjauksista ja uudistuksista.Jos luonnos menisi sellaisenaan läpi, useat asiat muuttuisivat parempaan, mutta samalla suuret ja keskeiset eläinsuojelujärjestöjen tavoittelemat muutokset jäisivät toteutumatta. Laki myös jättäisi liian suuria […]

Vedensaanti ja eläinsuojeluasiamiehen vi

Vedensaanti ja eläinsuojeluasiamiehen virka uuden eläinsuojelulain suurimpia kipukohtia

Pian lausuntokierrokselle tulevassa uuden eläinsuojelulain luonnoksessa on vielä keskeisiä kipukohtia. Tämä kävi ilmi SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liiton yhteistyössä eduskunnan eläinsuojeluryhmän kanssa järjestämässä keskustelutilaisuudessa. Tilaisuus pidettiin eduskunnan Pikkuparlamentin Kansalaisinfossa Eläinten päivänä 4. lokakuuta. Yksi keskeisimmistä kipukohdista on jatkuva vedensaanti eläinten pysyvissä pitopaikoissa. Nykyiseen lakiin on kirjattu, että eläimen tulee saada riittävästi juomavettä. Valvontaeläinlääkäri Maria Wahlforsin mukaan pykälää on […]

Uuden eläinsuojelulain kipukohdat – kesk

Suomi juhlii taas syksyllä kansainvälistä Eläinten päivää. SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liitto järjestää Eläinten päivänä 4.10. klo 9.00–10.30 Pikkuparlamentissa Helsingissä yleisötapahtuman, joka käsittelee uutta eläinsuojelulakia. Tilaisuus on avoin yleisölle Eläinsuojelulain kokonaisuudistus on laaja ja historiallinen hanke, joka tulee linjaamaan suomalaisen eläinsuojelun tasoa jopa vuosikymmeniksi eteenpäin. Maa- ja metsätalousministeriö julkisti linjauksia uudeksi eläinsuojelulaiksi kesäkuussa. Uusi eläinsuojelulaki on […]

SEY: Löytökissaongelmaa voi ehkäistä lou

SEY: Löytökissaongelmaa voi ehkäistä loukutuksilla ja leikkautuksilla – Uuteen eläinsuojelulakiin ei luvassa tarvittavia eväitä

TIEDOTE 21.6.2017 Villiintyneistä kissalaumoista tehdyt ilmoitukset ovat yleistyneet viime vuosina. Tieto ilmenee SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liiton vapaaehtoisille eläinsuojeluneuvojilleen tekemästä kyselystä. Kissalauma syntyy usein siksi, että pihapiiriin ilmestynyttä leikkaamatonta kissaa aletaan ruokkia tai itse hankittua kissaa ei leikata ajallaan. Kissalaumassa voi olla kymmeniä, jopa toistasataa huonokuntoista kissaa, jotka lisääntyvät hallitsemattomasti. Kissoilla on paljon tarttuvia tauteja ja […]

Uusi eläinsuojelulaki vanhentunut jo enn

Uusi eläinsuojelulaki vanhentunut jo ennen voimaantuloaan

TIEDOTE 7.6.2017 SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liitto ja Animalia katsovat, että maa- ja metsätalousministeriön esittelemät linjaukset uudeksi eläinsuojelulaiksi eivät ole riittävän kunnianhimoisia. Vuosia kestäneen lakivalmistelun tarkoituksena on päivittää 20 vuotta vanha laki nykyaikaan. Maa- ja metsätalousministeriön tiedotustilaisuudessa esitellyissä linjauksissa on monia askeleita parempaan. Monet keskeiset uudistukset jäävät kuitenkin tekemättä. Näitä ovat esimerkiksi parsinavettojen ja turkistarhauksen kieltäminen, jatkuva vedensaanti eläinten […]

SEY: Uuteen eläinsuojelulakiin saatava m

SEY: Uuteen eläinsuojelulakiin saatava maininta eläimen itseisarvosta

TIEDOTE 1.6.2017 SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liitto vaatii uuteen eläinsuojelulakiin kirjausta eläimen itseisarvosta. Eläimen itseisarvo olisi riippumaton sen rahallisesta arvosta ihmiselle. Maininta itseisarvosta olisi eläinten eduksi muun muassa oikeusasteissa. – Se auttaisi oikeuslaitoksia ottamaan käyttöön tiukempia rangaistuksia. Rangaistusasteikko mahdollistaa jo nykyistä kovemmat tuomiot eläinsuojelurikoksista, mutta oikeuslaitos määrää rangaistukset usein asteikon alapäästä. Jos eläimillä olisi itseisarvo, olisi […]