Suomeen maailman paras eläinsuojelulaki

ELÄINSUOJELULAIN UUDISTUS on loppusuoralla. Hallitus on antanut esityksensä uudeksi laiksi, ja laki on tällä hetkellä lausuntokierroksella.

Lain uudistamiselle on jo korkea aika, sillä edellinen laki on säädetty 1990-luvulla. Eläinten pidossa on paljon käytäntöjä, jotka aiheuttavat eläimille suoranaista kärsimystä.  Myös tutkimustietoa eläinten hyvinvoinnista on saatu runsaasti lisää. Samalla ihmisten asenteet eläimiä ja eläintenpitoa kohtaan ovat muuttuneet.

Näille sivuille on kerätty SEYn tavoitteet siitä, millaiset vähimmäisolosuhteet lainsäädännön tulee taata eläimille.


Millä tavoin SEY toimii eläinsuojelulain puolesta?

SEY TOIMI ELÄINSUOJELULAIN ohjausryhmän jäsenä. Tällä hetkellä SEY pyrkii kampanjoinnilla, lausunnoilla ja muulla toiminnalla vaikuttamaan siihen, että laista tulee eläinten kannalta paras mahdollinen. SEY tapaa päättäjiä ja virkamiehiä, järjestää kampanjoita ja tapahtumia eläinsuojelulaista sekä nostaa ongelmakohtia keskusteluun.


Kuusi päätavoitettamme

SEY vaatii, että uudessa eläinsuojelulaissa  toteutuvat vähintään seuraavat asiat

  1. ELÄINTEN ON SAATAVA toteuttaa lajityypillistä käyttäytymistään.
  2. KIVULIAAT TOIMENPITEET ilman asianmukaista kivunlievitystä ja kivun hoitoa on kiellettävä.
  3. VIRANOMAISILLE ON MÄÄRÄTTÄVÄ velvollisuus kieltää jalostus, joka aiheuttaa eläimille rakenteellisia tai muita terveysongelmia.
  4. ELÄINSUOJELUVALVONNAN on oltava tehokasta, säännöllistä ja kansalaisille avoimempaa.
  5. KOIRIEN JA KISSOJEN tunnistusmerkintä ja rekisteröinti tulee säätää pakolliseksi.
  6. LUONNONVARAISTEN ELÄINTEN käyttö sirkuksissa ja delfinaarioissa on kiellettävä.


Miten lain valmistelu etenee?

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN asettamat työ- ja ohjausryhmä olivat toteuttamassa lain valmistelua. Molemmat ryhmät saivat työnsä loppuun, ja ehdotus laiksi eläinten hyvinvoinnista valmistui 21.12.2017 ja lähti lausuntokierrokselle. Lausuntoaikaa on 28.2.2018 asti.

Hallituksen ehdotus uudeksi laiksi jättää monta eläinsuojelujärjestöjen tavoittelemaa muutosta toteutumatta. Lue lisää.

Uuden lain on odotetaan tulevan voimaan vuoden 2020 alussa.


Mitä sinä voit tehdä?


ELÄIMET TARVITSEVAT parempaa suojelua. Allekirjoita vetoomus eläinten puolesta. Vetoomus luovutetaan eduskunnalle lain tullessa käsittelyyn.


SEY Suomen eläinsuojelu ry:llä on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa, numero RA/2018/733. Lupa on voimassa 1.1.2019-31.12.2020 koko Suomen alueella Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Lupa on myönnetty 24.8.2018.